Oil Service յուրահատկությունը

• Ծրագիրը թույլ է տալիս գրանցել ձեր բոլոր մեքենաները:

• Հենց, որ մուտքագրում եք ավտոմեքենայի յուղի բրենդը, տեսակը ինչպես նաև մեքենայի սկզբնական վազքը, ծրագիրը Ձեզ տրամադրում է տեղեկություն յուղի ժամկետի փոփոխման վերաբերյալ:

• Կախված յուղի շահագործման ժամկետից և անցած ճանապարհից ծրագիրը նախորոք Ձեզ տեղեկացնում է պOil Service յուրահատկությունը

• Ծրագիրը թույլ է տալիս գրանցել ձեր բոլոր մեքենաները

• Հենց, որ մուտքագրում եք ավտոմեքենայի յուղի բրենդը, տեսակը ինչպես նաև մեքենայի սկզբնական վազքը, ծրագիրը Ձեզ տրամադրում է տեղեկություն յուղի ժամկետի փոփոխման վերաբերյալ:

• Կախված յուղի շահագործման ժամկետից և միջին անցած ճանապարհից ծրագիրը նախորոք տեղեկացնում է Ձեզ յուղի փոխման ժամկետի վերաբերյալ:

• Դուք կարող եք պահել Ձեր ավտոսպասարկման կայանի տվյալները մուտքագրելով նրա տվյալները:

• Ցանկացած ժամանակ դուք կարող եք տեսնել Յուղի փոխման վերաբերյալ պատմությունը:

• Հեռախոսի կորստի դեպքում կարող եք վերականգնել Ձեր մեքենայի յուղի փոխման պատմությունը, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում ինտերնետի առկայություն:

• Ծրագրի շահագործման համար ձեզ անհարժեշտ չէ ունենալ ինտերնետ, այն աշխատում է ավտոնոմ ռեժիմում

Անվտանգության քաղաքականություն ավելին

 Գրասենյակ: 060 610808     Սպասարկման բաժին: 096 639391, 096 639390, 096 639392 Developed by 5165m Studio