Երբ Դուք ուղարկում եք մեզ  Ձեր կողմից մեր` «Նկարիր պատկերներով» ծրագրով նկարված պատկերը ծրագրի «Send mail» հնարավորության միջոցով, Դուք կարող եք ինքնակամ մեզ տրամադրել Ձեր անձնական տվյալները (օրինակ՝ անուն,  էլ. փոստի հասցե): Այդ կերպ  Դուք դադարում եք անանուն օգտագործող համարվել և համաձայնում եք, որ Ձեր կողմից նկարված պատկերը կարող է  կցված անձնական տվյալներով ավելացվել մեր ծրագրի մեջ` հաջորդ թարմացումների ժամանակ: Միայն այդ դեպքում Ձեր անձնական տվյալները կարող են հրապարակվել Ձեր կողմից նկարված պատկերի «info» դաշտում, որտեղ պատկերի հ եղինակի անձնական տվյալներն են արտացոլվում: Ուրիշ ոչ մի նպատակով և ուրիշ ոչ մի դեպքում Ձեր անձնական տվյալները չեն հրապարակվելու ոչ այս, ոչ էլ մեր այլ ծրագրերի մեջ, չեն տրամադրվելու երրորդ անձի և  ընդհանրապես չեն օգտագործվելու մեր կողմից:Գրասենյակ: 060 610808     Սպասարկման բաժին: 096 639391, 096 639390, 096 639392 Developed by 5165m Studio