«Mobile Orders» ծրագրը չի հավաքում և չի ուղարկում ոչմի անձնական ինֆորմացիա առանց օկտագործողի իմացության և համաձայնության:
Միայն օկտագործողի համաձայնության պարագայում ծրագիրը կարող է հասանելություն ստանալ նկարներն , որպեսզի նակրներ կցի համապատասխան տեղեկատուներն:Գրասենյակ: 060 610808     Սպասարկման բաժին: 096 639391, 096 639390, 096 639392 Developed by 5165m Studio