GSoft ընկերության կողմից մշակված "GSoft առևտուր" ծրագրի մոբայլ հավելումը՝ 
"Mobile Orders", մշակված է ժամանակակից շուկայի պահանջներին համապատասխան ու հնարավորություն է տալիս արագ և արդյունավետ կերպով կազմակերպել ընկերության առաքիչների, մենեջերների և գրասենյակի միջև փոխկապակցված աշխատանքը: "Mobile orders" հավելումը ճկուն կերպով աշխատում է "GSoft Առևտուր" ծրագրի հետ ընձեռնելով հետևյալ հնարավարությունները
• Մոբայլ տարբերակի և գրասենյակի միջև տվյալների (առևտրային ինֆորմացիայի) արագ փոխանակում
• Աշխատանք նույնիսկ անկայուն ինտերնետային կապի դեպքում 
• Առաքիչների կատարած գործարքների (առևտրի) ծրագրային փաստաթղթավորում
• Ապրանքների վաճառք
• Ապրանքների տեղափոխում 
• Կանխիկ դրամային միջոցների մուտք
• Տեղեկատուների լայն ընտրանի՝ Կոնտրագենտ, Բրենդ, Բանկ, Հասցե, Բանկային Հ/Հ
• Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում և դիտում՝ ապրանքային և դրամական տեսքով
• Նամակագրություն առաքչի և գրասենյակի միջև 
• Առաքչի տեղաշարժի հսկողություն քարտեզի միջոցով

Անվտանգության քաղաքականություն ավելինԳրասենյակ: 060 610808     Սպասարկման բաժին: 096 639391, 096 639390, 096 639392 Developed by 5165m Studio